Du er her

Omsorg

 

Vores tilbud inden for dette område leveres gennem Behandlingsstederne Søbæk. 
Siden 1985 har Behandlingsstederne Søbæk tilbudt skræddersyede løsninger til børn og unge med specialpædagogiske behov. Vores mål er at give alle det bedst mulige afsæt til livet.

Behandlingsstederne Søbæk er delt op i to områder:

På den måde kan vi tilbyde støtte og plads til børn og unge igennem hele deres opvækst, hvis behovet er der. Alle vores børn og unge er visiteret af de sociale myndigheder med udgangspunkt i barnet eller den unges særlige sociale behov.

Vi tror på en individuel tilgang til behandlingen. Derfor foregår inskrivning af børn og unge altid i samarbejde med familien, skole, kommune, PPR, visitator og andre, der kender barnet eller den unge.

Vi udvikler Søbæk løbende og har en bred vifte af tilbud, der tilgodeser langt de fleste børns og unges behov. Vi er åbne for at se nye muligheder og tilrettelægge forløb, der passer til det enkelte barn eller ung.