Du er her

Sådan arbejder vi

Vores arbejde baserer sig på et løfte til vores omgivende samfund om, at vi sammen, i Team Olivia, giver mennesker et bedre liv ud fra deres behov.

Vores hovedidé er at arbejde decentralt og så tæt på borgeren som muligt. Det betyder, at vores virksomheder har meget store frihedsgrader til at træffe beslutninger i dagligdagen.

Som virksomhed i Team Olivia er man del af en stor familie med mange kompetencer. Derfor udveksler vi erfaring og viden på tværs, som gør, at vi konstant udvikler vores tilbud.

Værdigrundlag 

Vores opgave er at støtte og hjælpe mennesker, der er i en udsat situation. Det er derfor, at vi møder mennesker med både respekt og engagement. Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i alle menneskers ligeværdighed og at vi er nærværende, i det vi gør.

Viden

Alle vores aktiviteter skal vi udføre på baggrund af viden og professionalisme. Derfor er løbende uddannelse og udvikling af vores medarbejdere afgørende.

Empati

Vores borgere er ofte i en udsat situation. Derfor er det vigtigt, at vi har forståelse for den enkelte borgers situation og møder dem med både respekt og empati.