Du er her

Team Olivia Danmarks fortrolighedspolitik

Denne hjemmeside udbydes af Team Olivia Danmark (info@oliviadanmark.dk).

Vi hos Team Olivia sætter pris på dit besøg på vores hjemmeside. Du skal vide, at vi værner om dit privatliv og altid stræber efter at beskytte dine personlige oplysninger på den bedste måde. Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, herunder hvordan de behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser til brugen af dine personoplysninger. 

Den dataansvarlige i forhold til dine personoplysninger er Team Olivia Danmark.

Hvordan anvendes dine personoplysninger?

Når du besøger denne hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig.

Gennem kontaktformularen på hjemmesiden, har du mulighed for at stille spørgsmål, anmode om oplysninger eller komme i kontakt med Team Olivia. Når du anmoder om kontakt skal du udfylde en række oplysninger for, at vi kan opfylde din anmodning, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail eller andre personlige oplysninger.

Vi registrerer kun de oplysninger, du selv vælger at give til os og anvender dem kun til at opfylde den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, medmindre en sådan pligt følger af lovgivningen.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Team Olivia har vedtaget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger er beskyttet mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den, for Team Olivia, gældende databeskyttelseslovgivning.
 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Team Olivia sletter personoplysninger, når der ikke længere er et sagligt formål for opbevaringen. Under normale omstændigheder vil vi opbevare dine personoplysninger i 5 år efter vi har opfyldt den service, som du har anmodet os om, medmindre der foreligger et sagligt formål for fortsat opbevaring af personoplysningerne. Har du samtykket til at modtage markedsføringsmæssige henvendelser, opbevares dine oplysninger højst 1 år efter tjenesten er afmeldt ELLERS slettes dine personoplysninger, når du frabeder dig yderligere henvendelser.  

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode Team Olivia om at få indsigt i de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Såfremt dine personoplysninger er fejlagtige eller urigtige, har du ret til at anmode Team Olivia om at berigtige oplysningerne. Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode Team Olivia om at slette eller begrænse dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandlingen, ligesom du kan have ret til dataportabilitet. Har du samtykket til at modtage direkte markedsføring fra Team Olivia, har du, såfremt du ikke ønsker at modtage mere, ret til at frabede dig yderligere information ved at skrive til os via e-mail på info@oliviadanmark.dk.

Dine personlige oplysninger vil i så fald blive berigtiget hurtigst muligt, under hensyntagen til eventuelle forpligtelser Team Olivia måtte have for dig.

Har du givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

For at kunne imødekomme din anmodning, beder vi dig om at give de korrekte oplysninger og også notere den sammenhæng, hvori du har givet oplysninger til Team Olivia. Med denne information kan vi kontrollere, rette eller slette oplysninger. Du kan kontakte os via e-mail info@oliviadanmark.dk

Om nødvendigt har du altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.

Information om cookies

Du kan læse mere om, hvordan Team Olivia behandler cookies (elektronisk information om dine besøg på hjemmesiden) her.
 

Ændringer i retningslinjer og spørgsmål

Team Olivia kan opdatere denne politik fra tid til anden. Datoen for den seneste ændring er anført i slutningen af ​retningslinjerne.

Hvis du har spørgsmål til denne politik eller vores brug af cookies, bedes du kontakte os på info@oliviadanmark.dk

Disse retningslinjer blev senest opdateret d. 1. august 2018.