Du er her

Team Olivias whistleblowerordning

Hvis du er ansat eller tidligere har været ansat i Team Olivia-koncernens virksomheder, har du mulighed for at rapportere alvorlige arbejdsrelaterede misforhold eller forseelser. Det gør du via vores whistleblowerordning.

En whistleblower er en person, der rapporterer om noget, der ikke går rigtigt til i virksomheden. Whistleblowerordningen er tilgængelig, så du anonymt kan slå alarm, hvis du ønsker det, uden at udsætte dig selv for en ubehagelig situation på din arbejdsplads.

PwC, PricewaterhouseCoopers, er vores uafhængige samarbejdspartner, og det er deres værktøj, du skal bruge, når du rapporterer. 

Klik her for at komme direkte til Team Olivias rapporteringskanal.


Hvem kan indberette?

Whistleblowerordningen kan anvendes af ansatte, arbejdstagere og andet hyret personale. Praktikanter, konsulenter og øvrige personer, der udfører arbejde under Team Olivias kontrol, er omfattet af beskyttelsen af whistleblowere.

Rapporterende personer skal kunne alarmere om uregelmæssigheder både i en intern rapporteringskanal (Team Olivias whistleblowerordning) og til særligt udpegede myndigheder (ekstern rapporteringskanal – se nederst på siden).

Hvornår kan whistleblowerordningen anvendes?

Whistleblowerordningen har til formål at anmelde alvorlige arbejdsrelaterede uregelmæssigheder eller forseelser hos Team Olivia, som vedrører f.eks.:

  • Mistanke om bedrageri
  • Korruption eller anden form for økonomisk kriminalitet
  • Inhabilitet
  • Tilsidesættelse af arbejdsmiljølovgivningen
  • Alvorlig chikane 

Hvad er beskyttelsen for den, der rapporterer? 

Den indberettende person er beskyttet af Lov om beskyttelse af whistleblowere (LOV nr. 1436 af 29/06/2021), der beskytter personer der anmelder en forseelse eller en mistanke herom. Loven forbyder blandt andet Team Olivia som virksomhedsudøver og arbejdsgiver at forhindre eller forsøge at forhindre rapportering eller at udøve repressalier mod en indberettende person. 

Kan jeg være anonym? 

I Team Olivias whistleblowerordning kan en indberettende person vælge at være anonym. 

Hvordan rapporterer jeg?

Rapportering foretages i et webbaseret system, hvor den indberettende person vælger enten at rapportere skriftligt via et webbaseret spørgeskema, mundtligt via en telefonsamtale eller ved et fysisk møde. Når anmeldelsen er gennemført, får den indberettende person en særlig loginkode, som anvendes i det webbaserede system til at følge og få feedback på sagen.

Hvordan håndteres en anmeldelse?

I første trin modtages henvendelsen af vores uafhængige samarbejdspartner PwC, PricewaterhouseCoopers, som foretager en indledende vurdering af sagen. Efter PwC’s vurdering får Team Olivia adgang til sagen og bedømmelsen via det webbaserede system. Team Olivia har udpeget personer internt, som vurderes at kunne agere uafhængigt og selvstændigt i håndteringen af indkomne sager.

Er anmeldelsen omfattet af fortrolighed? 

Den, der håndterer en indrapporteret sag, må ikke videregive en oplysning, som kan afsløre identiteten på den indberettende person eller på nogen anden enkeltperson (både fysisk og juridisk person), som forekommer i sagen.

Den indberettende person vil via det webbaserede system modtage en bekræftelse på, at en sag er modtaget, samt information om de tiltag, der er truffet ved opfølgning på sagen.

Indberetning til kompetente myndigheder via eksterne kanaler 

Interne rapporteringskanaler er den whistleblowerordning, som Team Olivia har oprettet.

En ekstern rapporteringskanal er en kanal, der er etableret hos en myndighed til håndtering af indberetninger om uregelmæssigheder og forseelser, der ligger inden for myndighedens ansvarsområde, og som kan omfatte enhver offentlig eller privat virksomhedsdrift. En ekstern rapporteringskanal kan f.eks. anvendes, hvis den indberettende person ikke mener, at rapportering til en intern rapporteringskanal vil indebære en objektiv og saglig håndtering. 

De myndigheder, der er udpeget af regeringen til at være de kompetente myndigheder, der skal være forpligtet til at etablere og administrere eksterne rapporteringskanaler (whistleblowerordninger), findes i afsnittet om eksterne whistleblowerordninger i Lov om beskyttelse af whistleblowere (LOV nr. 1436 af 29/06/2021) - for nuværende § 17 / kapitel 4. Du kan også læse mere på www.whistleblower.dk, som administreres af Datatilsynet.

Det er også muligt at rapportere om uregelmæssigheder og uregelmæssigheder til EU-institutioner, -organer eller -bureauer, der har etableret eksterne rapporteringskanaler.